Őstörténeti időrend

Őstörténeti időrend
Őstörténeti időrend
Őstörténeti időrend
Őstörténeti időrend
Őstörténeti időrend
Őstörténeti időrend
Őstörténeti időrend
Őstörténeti időrend
Őstörténeti időrend
Őstörténeti időrend
Őstörténeti időrend
Őstörténeti időrend

ŐSTÖRTÉNETI IDŐREND

Ami a könyvekből kimaradt óvodától az egyetemig!

Hiánypótló könyv! Segítség térben és időben a tájékozódáshoz!
Megjelenés. 2021. április

11.82
To Favourites
Recommend
Print
Comparison
Question about the product
Details
Info
Tartalom
Details

Őstörténeti időrend egy hiánypótló kiadás.

A Kárpát-medence, a magyar és rokon népek eseménytörténete ötszázezer évtől ezerig.

Vértesszőlőstől Pozsonyig, írott források és régészeti leletek alapján.

Az Őstörténeti időrend könyv 25 térképmellékletet tartalmaz, hogy térben is követhető legyen a MAGYAR ŐSTÖRTÉNET.

Régészeti leletek, korabeli források kronológiája, a Kárpát-medencátől Belső-Ázsiáig.

 

Leírása:

B/5 méret, 210 oldal, 1040 időpont, dátum, esemény, térképmellékletek és összehasonlító táblázatok.

Info
Article No.
ostortenet
Tartalom
Tartalom:
Az időrendi táblázat az ókori és kora középkori források,
illetve a következő szerzők munkáiban szereplő adatok alapján került
szerkesztésre, összeállításra:


Adacsi Veszelszki Ferenc: Kárpát-Medence öskultúrája
Aradi Éva: A hunok Indiában
Aradi Éva: A heftaliták története
Aradi Lajos A Mágia urainak nyomai
Bakay Kornél: Magyarnak lenni büszke gyönyörűség
Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai
Bakay Kornél: A szkíta kincsek nyomában
Baráth Tibor: Magyar őstörténetkutatás
Bíró József: A szabír-magyarok a „sumirok” tanítómesterei
Bíró József: A magyarság szabir-onogur eredete
Bíró Lajos: A magyar régmúlt titkai
Bobula Ida: A magyar nép eredete
Csomor Lajos: Őfelsége a Magyar Szent Korona
Endery Antal: Ellopott őstörténet
Erdelyi Istvan: Scythia Hungarica
Érdy Miklós: Nyolc régészeti kapcsolat a hunok és a xiongnuk között
Götz László: Keleten kél a nap
Grover S. Krantz: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása
Harmatta János: A magyar honfoglalás írásos kútfői
Istvánovits Eszter – Kulcsár Valéria: Egy elfelejtett nép, a szarmaták
Juhani Nagy János: Honfoglalás előtt és után
Kánnai Zoltán: A szkítáktól a székelyekig és magyarokig
Kánnai Zoltán: Néhány szó a kazárokról
Kánnai Zoltán: A ragozó nyelvek őshazája
Marácz László: A magyar nyelv eredetéről
Marjalaki Kiss Lajos: Történeti Tanulmányok
Marton Veronika: A sumiroktól a magyarokig
Moravcsik Gyula: Bizánc és a magyarság
Obrusánszky Borbála: Szkíták, hunok, magyarok
Padanyi Viktor: Dentu-Magyaria
Parkinson: Kelet és Nyugat
Sipos Erzsébet: Kultúrák kialakulása Mezopotámiában és a Kárpát-medencében
Szabó Géza Phd régész és Czuppon Tamás egyetemi hallgató regölyi ásatása
Szász Béla: A hunok története
Tábori László: Az alig ismert ókori világbirodalom: Pártia
Thury József: A magyarok eredete őshazája és vándorlása
Timaru-Kast Sándor: Kelta magyarok, magyar kelták
Tolsztov: Az ősi Chorezm
Tomory Zsuzsa: Magyar királyság Európában a VIII. sz. előtt
Tomory Zsuzsa: Őstudatunk élő emlékei
Tóth Imre: Magyar őstörténet
Varga Csaba: Jel,jel,jel
Varga Géza: Őshazakutatás és a magyar hieroglifikus írásemlékek
Vásáry István és Bende Ildikó: A régi Belső-Ázsia története
Z. Tóth Csaba: Magyar Őstörténeti Tanulmányok
Zachar József: Szkíták Jézus Urunk születése előtt
Zajti Ferenc: Magyar évezredek
Zakar András: Fordulópontok történelmünkből
Zimonyi István: A magyarság korai történetének sarokpontjai
Zubánics László: A magyar történelem forrásai a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig
WebShop System