Glady SEPT GÉL – HIGIÉNÉS KÉZFERTŐTLENÍTŐ

Glady SEPT GÉL – HIGIÉNÉS KÉZFERTŐTLENÍTŐ
Glady SEPT GÉL – HIGIÉNÉS KÉZFERTŐTLENÍTŐ
Glady SEPT GÉL – HIGIÉNÉS KÉZFERTŐTLENÍTŐ
Glady SEPT GÉL – HIGIÉNÉS KÉZFERTŐTLENÍTŐ
Glady SEPT GÉL – HIGIÉNÉS KÉZFERTŐTLENÍTŐ
Higiénés kézfertőtlenítő gél, amely antimikrobális spektrumú.
3,33
Zu den Favoriten
Empfehlen
Drucken
Artikel vergleichen
Fragen zum Artikel
Beschreibung
Daten
Beschreibung
Leírás
GLADY SEPT GÉL – HIGIÉNÉS KÉZFERTŐTLENÍTŐ

Antimikrobális spektrum: baktericid (MRSA) virucid, tuberkulocid, fungicid

A termék hivatalos OTH (Országos Tisztiorvosi Hivatal) engedéllyel rendelkezik.

Terméktípus: PTI terméktípus. Felhasználási kör: professzionális.
Alkalmazási terület: higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható. Formuláció: felhasználásra kész gél.

Használati utasítás, alkalmazási paraméterek: A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Adagolóból 3-5ml fertőtlenítőszert juttatunk a száraz tenyérbe, majd 30 másodpercig alaposan eldörzsöljük a kezek felületén úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak.

Összetevők: biocid hatóanyag: Etil-alkohol (72,9% EC: 200-578-6; CAS: 64-17-5)

Figyelmeztetés:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító-és fertőtlenítő szerrel keverni tilos. Csak teljesen megszáradt kézzel szabad elektromos készülékhez nyúlni. Csak ép bőrfelületen alkalmazható.

Elsősegélynyújtás: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Hulladékkezelés: A termék maradékainak valamit csomagolóburkolatának kezelésére a vonatkozó előírásban foglaltak az irányadók.

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, hűvös (0-35°C közötti) jól szellőztető helyen, közvetlen napsugárzástól védve, élelmiszerektől távol 2 évig eltartható.

Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát élővízbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül a közcsatornába juttatni.

Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló európai irányelvekben meghatározottak az irányadók.

Gyártási idő és tételszám a címkén. NNK eng. szám: 16635-2/2020/JIF

A termék 100ml-es kiszerelésben kapható.
Daten
Artikel-Nr.
467893
WebShop System